Politica de confidentialitate

Buna. Politica aceasta se refera la site-ul https://anothermilestone.eu

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării siteului www.anothermilestone.eu.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
În calitate de vizitator al siteului, www.anothermilestone.eu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. Mai colectam numele si adresa dvs de email in momentul cand lasati un comentariu, dar acestea nu sunt prelucrate in niciun fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, anothermilestone.eu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal in scopuri comerciale si de informare, doar cu consimtamantul dvs, exprimat prin bifarea casutei corespunzatoare in caz de completare a unui formular sau prin lasarea unui comentariu pe site.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, anothermilestone.eu va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care ne sprijină in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului sau catre autoritatile publice.

VI. Drepturile de care beneficiati
În conditiile prevăzute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

-dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de către anothermilestone.eu, conform celor descrise în prezentul document;
-dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea anothermilestone.eu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
-dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
-dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
->acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
->in cazul în care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
->in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizăm aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

-dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
->persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
->prelucrarea este ilegală, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
->operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta; sau
-dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre anothermilestone.eu catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
-dreptul la opoziție – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
-dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

VII. Politica de comentarii:

Puteti lasa comentarii pe siteul anothermilestone.eu, pe paginile care permit acest lucru. Toate comentariile sunt moderate de admin. Linkuri catre pagini externe pot fi trecute doar in campul denumit URL. Orice linkuri care apar in textul comentariului vor fi sterse sau comentariul nu va fi aprobat.

Pentru orice intrebări suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne scrieti pe adresa de email: contact [@] anothermilestone.eu.